93/11/09

انجام کارهای مربوط به برنامه زمان بندی پروژه به همراه کنترل پروژه در استان خوزستان

خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه

 تهیه و تنظیم برنامه زمان‌بندی پروژه‌های عمرانی – صنعتی – ساختمانی – تأسیساتی

با استفاده از نرم افزار ام‌اس پی  (Microsoft Project Management (MSP ، پریماورا P6 Primavera – کنترل پروژه –  تهیه گزارش تأخیرات مجاز و ....

مهندس الیاس گول وند            استان خوزستان شهرستان اهواز       elyas.goulvand62@gmail.com

لیست فعالیتهای قابل انجام برنامه‌ریزی پروژه:

 1. مشاوره و بررسی کلی پروژه.
 2. زمانبندی تفضیلی، کلان، مسیر بحرانی پروژه به همراه ساختار شکست و نمودار گانت چارت.
 3. کاهش فعالیتهای بحرانی پروژه.
 4. تعریف تقویم‌های کاری، فصلی و کارگاهی  برای هر نوع فعالیت جهت تعریف راندمان بر اساس شرایط مختلف کاری.
 5. ترسیم نمودار شبکه‌ای بر اساس زمانبندی.
 6. تعریف اوازن فیزیکی – ریالی– وزنی.
 7. تخصیص اعتبار ریالی هر فعالیت.
 8. تخصیص منابع (ماشین‌آلات+نیروی انسانی + مصالح) + احجام.
 9. Leveling منابع جهت استفاده کمتر و بهینه از منابع.
 10. استخراج جداول ماشین‌آلات، نیروی انسانی و مصالح مورد نیاز پروژه به تفکیک هر ماه به همراه نمودار مربوطه.
 11. استخراج جدول پیشرفت مبلغ ریالی مورد انتظار پروژه به تفکیک هر ماه و تجمعی  به نسبت پیشرفت پروژه به همراه نمودار مربوطه (Cash Flow).
 12. استخراج جداول فعالیتهای عمده پروژه از جمله خاکبرداری- خاکریزی -  آرماتوربندی – قالب‌بندی – بتن‌ریزی و … به تفکیک هر ماه و تجمعی به ازای پیشرفت پروژه به همراه نمودارهای مربوطه.
 13. استخراج جدول پیشرفت فیزیکی – فیزیکی ریالی – وزنی پروژه به تفکیک هر ماه  و تجمعی  همراه با نمودار مربوطه.
 14. صفحه‌بندی و تنظیم زمان‌بندی، جداول، نمودارها.
 15. مصوب کردن برنامه زمان‌بندی.

  لیست فعالیتهای قابل انجام  کنترل پروژه:

  1. کنترل پروژه مطابق با برنامه زمانبندی مصوب.
  2. تهیه گزارشات پیشرفت هفتگی، ماهیانه و سالیانه بر اساس نیاز پروژه.
  3. تهیه گزارش جلسات مدیران به صورت چاپی و Powerpoint جهت نمایش با ویدئو پروژکتور.
  4. محاسبه درصد پیشرفت پروژه بر اساس برنامه زمانبندی مصوب.
  5. شناسایی مسیر بحرانی پروژه.
  6. مشخص نمودن گلوگاه‌های پروژه و ارائه پیشنهاداتی جهت از بین بردن آنها.
  7. مستندسازی پروژه.
  8. تهیه گزارش تصویری پروژه.
  9. استقرار واحد کنترل پروژه مقیم در کارگاه جهت برقراری ارتباط مستمر با مسئولین مربوطه.

   لیست فعالیتهای قابل انجام تأخیرات پروژه :

  1. تهیه گزارش تأخیرات زمانی مجاز پروژه.
  2. جمع‌آوری مستندات لازم جهت ارائه به جلسه رسیدگی به تأخیرات مجاز.
  3. دفاع و مصوب نمودن تأخیرات.

   

نوشته شده توسط الیاس گول وند در |  لینک ثابت   • 

90/04/18

جزوه کامل برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه  (( PPC ))

در ابتدا به بررسی مفاهیم اولیه برنامه ریزی و کنترل پروژه پرداخته می شود .

برنامه ریزی :برنامه‌ريزي در پروژه یعنی تعيين توالي و توازن فعاليتهاي لازم براي اجراي يك پروژه با در نظر گرفتن زمان مورد نياز براي اجراي هر فعاليت و كيفيت تعيين شده براي آن فعاليت است.

پروژه : مجموعه فعالیتهای هدفدار که با استفاده از منابع و بودجه ، طی یک مدت زمان مشخص انجام می گردد

كنترل پروژه : فرايندي است در جهت حفظ مسير پروژه براي دستيابي به يك تعادل اقتصادي موجه بين سه عامل هزينه، زمان و كيفيت در حين اجراي پروژه، كه از ابزار و تكنيك‌هاي خاص خود در انجام اين مهم كمك مي‌گيرد. در واقع كنترل، اجراي دقيق و كامل برنامه تدوين‌شده براي پروژه است بگونه‌اي كه هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخيص علل و طرح اقتصادي‌ترين فعاليت ها، پروژه را به نزديك‌ترين حالت ممكن در مسير اوليه و اصلي خود بازگرداند

فر آیند برنامه ریزی و کنترل پروژه

1- تعريف پروژه و تعيين مشخصات آن

2- طراحي ساختار اجزاي WBS

3- تعيين پارامتر هاي برنامه ريزي پروژه

4- تهيه اطلاعات فعاليتها و شبکه پروژه

5- تهيه برنامه زمان بندي اوليه پروژه

6- قابل قبول بودن برنامه

7- قابل اصلاح بودن برنامه

8- تخصيص منابع

9- تصميم گيري مدير پروژه

 10- اقدام براي ايجاد اصلاحات

 11- تعيين دوره کنترل

 12- تعيين درصد پيشرفت پروژه

 13- بودجه ريزي پروژه

 14- جمع آوري اطلاعات واقعي

 15- مرحله زماني انجام پروژه

 16- تهيه گزارش نهايي

 17- تطابق با برنامه

 18- تهيه گزارش دوره اي

 19- تعيين علل مغايرتها

 20- وجود يا نبود اشکال در برنامه

 21- اقدام جهت ايجاد اصلاحات

 22- تهيه گزارش دوره اي

 23- تصميم گيري مدير پروژه

 

جزوه کامل برنامه ریزی و کنترل پروژه

نوشته شده توسط الیاس گول وند در |  لینک ثابت   • 

90/03/31

نمونه فرم گزارشات روزانه

یکی از مهمترین کارهای کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروزه در هر سازمانی تهیه و تدوین گزارشات روزانه میباشد که با توجه به نوع سازمان و فعالیتهای اجرایی گزارشات روزانه در پایان هر روز تهیه و جهت تایید به کارفرما ارسال و نهایتنا پس از تایید کارفرما   مستند سازی میگردد .

لازم به ذکر است که کلیه خروجی های پروژه از گزارشات روزانه بدست می آید.

اجزای اصلی تشکیل دهنده فرم گزارشات روزانه عموما عوامل ذیل می باشند

۱ - اطلاعاتی راجع به قرارداد و پروژه مورد نظر

۲- تاریخ گزارش و شرایط جوی

۳ - وضعیت نیروی انسانی شاغل در پروژه

   گزارشات نیروی انسانی به صورت تفکیک شده (( ستادی - پشتیبانی و تدارکات - نیروهای اجرایی ))

۴ - وضعیت ماشین آلات و تجهیزات موجود در پروزه

۵- میزان مصالح ورودی و مصرفی پروژه

۶- شرح کلیه فعالیتهای اجرایی

۷- موانع اجرایی و مشکلات موجود در کارگاه

لازم است متذکر شوم  هر نوع اقدامی که به نحوی باعث ایجاد تاخیر در کار و یا خللی در پروژه گردد که خارج از قصور کارگذار باشد بایستی در گزارش همان روز درج گردد تا بتوان در مواقع لزوم از آن به عنوان کلیم استفاده نمود .

نمونه گزارشات روزانه

کارشناس کنترل پروژه موظف است پس از تهیه فرم مورد نیاز از کلیه واحدهای داخلی سازمان مرتبط ( اجرایی ؛ انبار ؛ ماشین آلات ؛ اداری و مالی ، نقشه برداری و ... ) به صورت روزانه گزارش دریافت نماید  

نمونه فرم گزارشات روزانه داخلی

نوشته شده توسط الیاس گول وند در |  لینک ثابت   • 

92/02/14

نمونه برنامه زمانبندی با فرمت MSP

سلام

دیروز جایی بودم که دسترسی به لپ تابم نداشتم یهویی یکی از همکاران زنگ زد گفت نمونه برنامه زمانبندی میخوام منم با خودم گفتم کاش میذاشتم توی وبلاگ برای همه که خودمم بتونم توی همچین شرایطی استفاده کنم با اجازتون چند مورد میزارم اگه موضوع دیگه ای هم خواستین بگین من بزارم

نمونه برنامه زمانبندی (( احداث ساختمانهای کلینیک و آتش نشانی ))

نوشته شده توسط الیاس گول وند در |  لینک ثابت   • 

91/12/21

روشهای محاسبه درصد وزنی به همراه نمونه کامل

با سلام خدمت همکاران عزیزم

ببخشید یه مدتی درگیر بودم ، کنترل پروژه است یعنی در واقع پروژه است و بی ثباتی در کار

اینها رو گفتم که دوستان عزیز قصور بنده رو بپذیرند چون دیر نظراتشون رو خوندم و شاید هم کمی دیرشده واسه جواب دادن ولی به یه مورد مهم و اساسی برخورد کردم توی مشکلات عزیزان که در اینجا به طور مفصل براتون توضیح میدم هر سوالی و یا نمونه کاری خواستید من در خدمتتونم .

روشهای محاسبه درصد وزنی در پروژه

ببینید عزیزان محاسبه درصد وزنی به ۵ صورت انجام میگیرد  (( البته بعد از توافق باکارفرمای محترم نوع روش محاسبش ملاک محاسبه است ))

۱- بر اساس رقم ریالی پروژه

این روش بیشتر واسه پروژه هایی که رقم ریالی فعالیتهاش مشخص شده یعنی قیمت مقطوعه یا همون  fixed price  یعنی اینکه هر فعالیتی رقم ریالیش مشخص شده مث پروژه های شرکت نفت که برآورد اولیه شده و یا از آیتمهای فهرست بها لحاظ گردیده ( حالا بماند که چقدر معایب دارد در کنار محاسن کمی که داره ولی خوراک پیمانکارهای زرنگه ، سعی کنید کمتر از این روش استفاده کنید هر چند که فک کنم اکثر پروژه ها به همین شکله متاسفانه)

۲- بر اساس نفر ساعت پروژه

این روش به جز عسلویه فک نکنم جای دیگه ای استفاده بشه ولی اگه کسی بتونه استفاده کنه خیلی خوبه هر چند توصیه میکنم بی خیالش بشین حداقل واسه پروژه های غیر عمرانی

روشش بدین شکل بایستی واسه تک تک فعالیتها نیروی انسانی مورد نیازش رو محاسبه کنیم حالا به چه شکلش مهمه که اینه اصولش(( یا اینکه یه نرخ کار مشخص و قابل استناد داشته باشی و یا اینکه خودت توی پروژه های دیگه نرخ کار واقعی رو حساب کرده باشی، که اینم هر پروژه با توجه به موقعیتش و شرایطش با دیگری متفاوته و یه جورایی تفهیمش به کارفرما سخته ))

۳- بر اساس حجم کاری فعالیتها

این روش معقولانه اش اینه که واسه پروژه هایی استفاده بشه که وزن واحد مشخصی دارند مث نصب تجهیزات که همه بر حسب کیلوگرم میباشند و .............

۴- بر اساس مدت زمان فعالیتها

این روش خوراک بچه های پروژه است مخصوصا وقتی کارفرمات .... باشه البته خیلی مهمه که زمانهای فعالیتهاتون دقیق و کارشناسی شده بدست بیاری حتما حتما از اجرا و سرپرست کارگاه کمک بگیرین واسه برآورد زمان فعالیتها

خیلی مهمه این قسمت حتما مشکل داشتین بگین

۵- تلفیقی از موارد فوق

اگه بتونید از این روش استفاده کنید خیلی بهتره چون هم به نمودارتون کمک میکنه و هم اینکه معقولانه تر

در زیر نمونه ای کامل از وزن دهی فعالیتها آوردم فایل معرکه ایه همه چی توش هست حتما استفاده کنید

نمونه کامل از کنترل پروژه

نوشته شده توسط الیاس گول وند در |  لینک ثابت   • 

91/07/16

سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه در ایران

با سلام

این مطلبی که میخوام بنویسم درد دل خودمه از پروژه به هیچ وجه جنبه سیاسی ندارد

خیلی وقت بود میخواستم اینو بنویسم ولی راستش ترسیدم به مزاج خیلی ها خوش نیاد ( البته اگه کسی بخونه مطلب رو ))ولی خوب آدم باید همیشه سعی کنه واقعیتو بگه . میدونم خیلی ها مث خودم تو پروژه ها به این نتایج رسیدن ولی خوب واسه کسایی که تازه وارد دنیای برنامه ریزی و کنترل پروژه لازمه با وضعیت پروژه های کشورمون آشنا شن (( تنها نصیحتی که میتونم بکنم اینه که اصلا نگران نباشین چون اکثر مدیرانمون از این مقوله هیچی نمیدونن و همش باهات مخالفت میکنن چون خیلی پر مدعان  . فقط هر کاری ازتون خواستن انجام بدین همین )) من خودم الان ۵ ساله دارم پروژه کار میکنم و همیشه دوست داشتم با برنامه به جایی برسیم ولی افسوس و ۱۰۰ افسوس که همش کاغذبازیه و هیچوقت از من و امثال من حمایتی نمیشه واسه پیشرفت بهتر پروژه ها و به طبع آن به کارگیری نیروهای انسانی و کاهش هزینه ها و ...

اگه بخوام واستون بگم شاید بشه به اندازه یه کتاب نوشت ولی خلاصش اینه که برنامه ریزی و کنترل پروژه توی کشور ما نمیگم ۱۰۰٪ ولی با اطمینان میگم بیشتر از ۹۵٪ فقط و فقط برای دهن پرکردن کارفرما و مدیران بالاسریه که متاسفانه اکثرا بی اطلاعن از این مبحث مهم و اصلا دنبال این نیستن که از این واحد کمکی و یا حتی نظری هم بخوان حتی اگه چیزی هم بگیم اکثر مواقع به ضررمون تموم میشه و حتی مجبور به ترک کار میشیم اینجاهاست که آدم نا امید میشه و تصمیم میگیره دیگه هیچی نگه و فقط به فکر حقوقش باشه و کاری هم به هیچی نداشته باشه .

نوشته شده توسط الیاس گول وند در |  لینک ثابت   • 

90/09/05

اهم شرح وظایف واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
1- تهیه WBS  پروژه برااساس قرارداد وآیتمهائی کاری و تصویب آن با دستگاه نظارت و کارفرما جهت مانیتور کردن فعالیتها

( تهیه برنامه اولیه پروژه بر اساس موضوع و شرح قرارداد با رعایت بازه زمانی مندرج در پیمان ( Baseline or Base Plan) و گرفتن تائیدیه آن از کارفرما )
2-تهیه گزارشات و فایلهای توجیهی محقق شدن برنامه در بازه زمانی مربوطه ( توجیه فنی برنامه ارائه شده ) که شامل آنالیز نیروی انسانی، ماشین آلات، متریال مورد نیاز و مواردی از این قبیل می شود.

3-تهیه Overall Plan و تهیه S curve درصد پیشرفت پروژه برا اساس زمان قید شده در قرارداد

4-تهیه هیستو گرام نیروی انسانی بخش Direct & Indirect برای هر دسیپلین و تجمعی  و ماشین آلات پروژه 
5-ساخت فایل   ( PMS (Progress Measurement System جهت تهیه درصد پیشرفت پروژه ) سیستم اندازه گیری پیشرفت )

6-مشخص کردن واریانس یا انحراف معیار پروژه با اهداف اولیه برنامه تائید شده
7-تهیه فرمتهای داخلی گزارش نیروی انسانی و ماشین الات و فعالیتهای انجام شده روزانه به تفکیک هر دیسپلین و ارائه به واحدها
8-جمع آوری گزارشات روزانه فعالیتها انجام شده و نیروی انسانی و ماشین آلات از  بخش اجرا و اداری(نیروی انسانی)
9-تهیه گزارش روزانه جهت ارائه به کارفرما و دستگاه نظارت با فرمتهای مصوب کارفرما
10-           تهیه گزارش هفتگی یا دوهفتگی جهت ارائه به کارفرما و دستگاه نظارت با فرمتهای مصوب کارفرما

11-           لیست کردن مشکلات فنی و اجرائی کار جهت در جریان قراردادن سرپرست کارگاه

12-             برگزاری جلسات داخلی بین کارشناسان بخشهای مختلف کارگاه و پیگیری بندهای درج شده در صورتجلسه جهت تحقق آنها

13-           ثبت و پیگیری آیتمهای صورتجلسات تنظیم شده داخلی و جلسات برگزار شده با کارفرما
14-           تهیه گزارش ماهیانه  بصورت کتابچه شامل برنامه زمانبندی overall وماهیانه ماه جاری و ماه اینده - فرمت درصد پیشرفت پروژه - لیست فعالیتهای اجرا شده ماه جاری - لیست مدارک دریافتی پروژه - لیست نامه های ارسالی ودریافتی ماه جاری- آخرین وضعیت نیروی انسانی و ماشین آلات
15-           سایت ویزیت و تهیه عکس از مراحل پیشرفت پروژه بصورت روزانه
16-           طراحی و ساخت بانک اطلاعاتی نیروی انسانی - ماشین آلات - اجرایی و سایر بخشها- اضافه کاری و TQ
17-           up date بانک اطلاعاتی نیروی انسانی و ماشین آلات بصورت روزانه
18-           up date بانک اطلاعاتی فعالیتهای اجرایی (وارد کردن فعالیت هر قرارداد به صورت جداگانه ) بصورت روزانه
19-           up date بانک اطلاعاتی انبار (وارد کردن لیست متریال ورودی ومصرفی به تفکیک  ) بصورت روزانه
20-           up date بانک اطلاعاتی اضافه کاری ( ماشین آلات و نیروی انسانی که در اختیار سایر پیمانکاران قرار میگیرد ) و ،TQ ( نیروی آنسانی -ماشین آلات ومتریال مصرفی) بعد از اجرای کار و ارائه به دستگاه نظارت جهت تائید
21-           تهیه برنامه زمانبندی ماهیانه با توجه به متریال موجود وارسال به کارفرما جهت تائید و اجرا
22-           up date برنامه زمانیندی ماهیانه بصورت هفتگی و overall بصورت ماهیانه
23-           up date فایل PMS به وسیله بانکهای اطلاعاتی بصورت هفتگی
24-           تهیه چارت سازمانی شرکت و تغیرات احتمالی آن با نظر مدیریت
25-           تهیه گزارش روزانه مدیریتی با فرمتهای مورد تائید 
26-           کنترل صورت وضعیت پیمانکارن بر اساس MTO  پروژه و گزارشات روزانه پیمانکار که توسط دفتر فنی روزانه تائید میشود
27-           کنترل BOQ فعالیتها به شکل دوره ای با توجه به رویژن نقشه وتغییر احجام کاری وارسال مدارک ومستندات لازم به کارفرما جهت تائید آن
28-           دسته بندی TQ , و دستورکارهای رسیده و برآورد هزینه آنها درقالب صورت وضعیت برااساس بانک اطلاعاتی طراحی شده توسط خود واحد
29-           ثبت و بایگانی  نامه های پاراف شده  به واحد توسط مدیریت و پیگیری آن و ثبت در بانک اطلاعاتی طراحی شده برای این منظور
30-           بایگانی گزارشات نیروی انسانی و ماشین الات و فعالیتهای انجام شده براساس هر دسیپلین
31-           ارائه گزارش درآمد روزانه کارگاه براساس فعالیتهای انجام شده روزانه در قالب گزارش مدیریتی (Cost control )

32-           تهیه و تنظیم فایل صورت وضعیت و ارائه بصورت 5 جلد کتابچه اول هر ماه به دستگاه نظارت و کارفرما وپیگیری جهت دفاع و تائید آن

33-                تهیه صورت وضعیت پیمانکاران

34-               تهیه صورت وضعیت کارگاه در قالب هر قرارداد

35-               بایگانی قرارداد وصورت وضعیت های پیمانکاران و اسکن نمودن آنها

36-               ایجاد هماهنگی لازم بین کلیه بخش ها و پیمانکاران اجرایی کارگاه

37-               ارایه راهکارهای مناسب به مسئولین سازه ها جهت پیشبرد کار  ( ارائه راهکارهای درست جهت پیشرفت بهتر پروژه یا ارائه راه حلهای جبرانی جهت جلوگیری از تاخیر وانحراف پروژه نسبت به برنامه هدف و حتی دستیابی به برنامه هدف در روزهای آتی )

38-        تهیه مستندات مربوط به تاخیرات پروژه برای مجاز کردن تاخیراتی که مسبب آن مجری پیمان نبوده است
.

 

نوشته شده توسط الیاس گول وند در |  لینک ثابت   • 

90/09/05

فازهای اصلی پروژه

چهار فاز اصلی یک پروژه :

فاز اول : مرحله نظری یا همان تهیه طرح اولیه پروژه

فاز دوم : مرحله مهندسی و طراحی پروژه

فاز سوم : مرحله خرید و تهیه تجهیزات و لوازم مورد نیاز پروژه

فاز چهارم : مرحله اجرای پروژه

شرح مختصری از چهار فاز اصلی فوق :

فاز اول : در این مرحله با بررسی مسائل و مشکلات موجود در سیستم یا سازمان یا . . . جهت جلوگیری از اتلاف بیش از حد انرژیی مشخص و یا بهره گیری از یک نوع امکان یا ثروت موجود، طرحهایی ارائه میگردد و نهایتا یک طرح به تصویب می رسد.البته طرح پیشنهادی که مصوب میشود جهت اجرا، از لحاظ میزان سودرسانی و یا بهره گیری از آن امکان مورد بررسی فنی قرار گرفته و گروه کارشناسی یا مهندسی در صورت حصول اطمینان فنی و کارشناسی از مفیدبودن اجرای طرح، آن را تصویب می کنند.یعنی کارشناسان برای سوالهایی نظیر سوال زیر جوابهای درستی بدست آورند :

-         آیا اجرای طرح مورد نظر باتوجه به زمان و شرایط حال و آینده و باتوجه به هزینه های پیش بینی شده جهت اجرا، فواید و بهره وری مورد توقع گروه را محقق می کند یا خیر ؟

فاز دوم : پس از اینکه طرح اولیه تصویب شد، گروه مهندسی مجرب ومتخصصی شروع به تهیه نقشه های فنی و اجرائی با درنظرگرفتن مشخصات فنی پروژه ( Specification ) می کنند.در بعضی از پروژه ها بدلیل تشابه فنی طرح به پروژه های اجرا شده قبلی، مستندات فنی پروژه اجرا شده مورد مطالعه قرار می گیرد.

فاز سوم : دراین مرحله گروه مهندسی اجرائی و فنی با مطالعه نقشه های پروژه و برآورد متریال و تجهیزات مورد نیاز جهت اجرا، شروع به سفارش خرید تجهیزات و متریال می کنند.شایان ذکر است در بعضی از پروژه نیاز به خرید از کشورهای دیگر نیز می باشد.

فاز چهارم : در این مرحله کلیه فعالیتهای اجرائی بر اساس نقشه های اجرائی تا آخرین سطح شکسته می شوند و تیم اجرائی با دریافت اطلاعات فنی از دفتر فنی کارگاه مجری پیمان و با دراختیار داشتن نیروی انسانی و ماشین آلات  مورد نیاز، شروع به اجرا می کند.

 اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه :

بخش برنامه ریزی :

در بخش برنامه ریزی سه فاز دوم، سوم و چهارم یک پروژه بدینصورت تعریف می شود :

فاز دوم : مهندسی Engineering

فاز سوم : خرید تجهیزات  Procurement

فاز چهارم : اجرای پروژه  Consruction

-         بخش برنامه ریزی و کنترل پروژه مسئولیت تهیه برنامه زمان بندی هر سه فاز فوق را بعهده دارد تا با در نظر گرفتن زمانهای واقعی و فعالیتهای مربوط به هر فاز و اعمال روابط زمانی درست بین شاخصها و فعالیتها، حداکثر بهره وری در بازه زمانی مشخص شده را حاصل کند. لازم بذکر است طول مدت اجرائی فعالیتها را باید از سوابق اجرائی مشابه و یا نفرات اجرائی مجرب دریافت کرد.

تهیه برنامه زمان بندی :

-Aبرای تهیه برنامه زمان بندی مربوط به فاز چهارم ( بخش C ) ، ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که این فرآیند توسط دو نرم افزار قدرتمند بین المللی به نامهای Primavera و  Microsoft Office Projectانجام می گیرد.

·         انواع رابطه بین دو فعالیت :

FS = Finish to Start یعنی شروع فعالیت b نیازمند پایان فعالیت a می باشد.

FF = Finish to Finish یعنی پایان هردو فعالیت همزمان می باشد.

SS = Start to Start یعنی شروع هردو فعالیت همزمان می باشد.

SF = Start to Finish یعنی شروع فعالیت b نیازمند پایان فعالیت a می باشد.

-         بهمین ترتیب بین فازهای یک پروژه نیز ارتباطهای فوق می تواند برقرار باشد.به اشتراک زمانی ( همزمانی ) یا فاصله زمانی بین دو فعالیت، به اصطلاح Lag گفته می شود. برای مثال زمانی که هنوز فاز سوم ( خرید تجهیزات) به اتمام نرسیده است، فاز چهارم ( اجرا ) می تواند شروع به کار نماید.اگر این اشتراک زمانی را 30 روز فرض کنیم، رابطه بین آنها را می توان بدین شکل نشان داد :        فاز سوم = a و فاز چهارم = b

  FS a – 30 day

-B در این قسمت به توضیح مختصری از عناوین کاربردی و اصلی مربوط به کاربرنامه ریزی می پردازم :

Baseline Plan : برنامه هدف

Actual Plan : برنامه به هنگام شده

Variance : اختلاف بین پیشرفت کار و برنامه هدف

WBS : Work Break down System     سیستم سطح شکست کار

CBS :  Cost Break down System   سیستم سطح شکست هزینه ها

PMS :  Progress Measurment System  سیستم سنجش پیشرفت کار

Free Float : شناوری آزاد(مقدار بازه زمانی که اگر فعالیت مورد نظر به تاخیر بیفتد، تاخیری در فعالیت پیش نیازش ایجاد نمی شود و برعکس )

Total Float : شناوری کل (مقدار بازه زمانی که اگر فعالیت مورد نظر به تاخیر بیفتد، تاخیری در کل برنامه ایجاد نمی شود و برعکس )

CPM : Critical Path Method  ( روش مسیر بحرانی : مسیر بحرانی برنامه یعنی هر روز تاخیر در اجرای فعالیتهائی که در این مسیر قرار دارند، باعث ایجاد تاخیر در کل پروژه خواهد شد. )

Early Start  : زودترین شروع    Early Finish   : زودترین پایانLately Start       : دیرترین شروع  Lately Finish   : دیرترین پایان

LF – EF = Total Float شناوری     *هرگاه فرمول مذکور جوابش صفر شود ، یعنی آن فعالیت در مسیر بحرانی قرار دارد.

بخش کنترل پروژه :

برنامه تهیه شده پس از تائید کارفرما ، باید با گذشت زمان،گام به گام به هنگام شود و کلیه اطلاعات مربوط به عملیات انجام شده مورد بررسی قرار گیرد تا وضعیت پروژه با برنامه هدف پروژه انطباق داده شود و پروژه با راهکارهای فنی در جهتی کنترل شود که اختلاف بین اجراو پیشرفت واقعی پروژه با برنامه هدف به حداقل و یا حتی به صفر برسد.

نوشته شده توسط الیاس گول وند در |  لینک ثابت   • 

90/05/25

نحوه محاسبه درصد پیشرفت

در یک پروژه دو تا فاز داریم یکی  planning  ویکی  control

در واقع تا برنامه ای وجود نداشته باشد کنترل هیچ معنایی پیدا نمیکند این رو گفتم چون مهمترین آیتم کنترل برنامه پروژه درصد وزنی فعالیتهاست تا بوسیله آن میزان پیشرفت ؛ تاخیر و تقدم از پروژه محاسبه میشود

برای محاسبه درصد پیشرفت پروژه نیاز به داشتن وزن هر فعالیت از 100 داریم یعنی اینکه سهم هر فعالیت اجرایی از 100 چقدر است

درصد پیشرفت فیزیکی در نرم افزار msp

 ابتدا به درصد وزنی نیاز داریم چون زمان همواره دستخوش تغییرات است یعنی  در اکثر اقات زمان واقعی با زمان برنامه ای یکی نیست نمیتوان به درصد پیشرفت زمانی وکاری اعتماد کرد.پس بایستی در پایان فاز برنامه ریزی درصد هر فعالیت را مشخص کرد و این  درصد تا پایان پروژه ثابت است که به آن درصد وزنی گفته میشود و چند راه برای به دست آوردن آن وجود دارد . میتوان

1- زمان هریک از فعالیتها را به کل زمان پروژه بعنوان وزن ثابت  آن فعالیت  در نظر گرفت

2-  نفر ساعت هر فعالیت را به کل نفر ساعت پروژه بعنوان وزن آن فعالیت در نظر گرفت

3- بودجه هر فعالیت را به کل بودجه بعنوان وزن هر فعالیت در نظر گرفت

4- از روش تجربی وبطور تجربی برای هر فعالیت وزنی تعریف کرد .

موارد فوق راههای بود که به ذهنم رسید. و بیان نمودم .  به نظرم بهتره که اوزان فیزیکی را در نرم افزار اکسل وارد کرده و با استفاده از فرمول درصد فیزیکی هر فعالیت را با توجه به وزن آن مشخص کنیم بعدش از اکسل انتقال میدیم به m.s.p

چگونگی ایجاد کردن ستون W.F در m.s.p

1-   قدم اول ایجاد یک ستون Number1  بنام درصد وزنی یا Weight Factor  و  کلیک راست بر روی ستون و در قسمت roll up  گزینه sum  را انتخاب نمائید.

2-   سپس ستون  number 2 را ایجاد کرده بنام % plan phy درصد فیزیکی برنامه ای . حال بایستی این ستون را به زمان و درصد وزنی ارتباط دهید چون باید بدانی در هر بازه زمانی چقدر از درصد وزنی (فیزیکی ) باید تکمیل شود؟ بنا براین کلیک راست روی ستون %plan  انجام دهید و در قسمت فرمول  w.f *%com/100  را انجام دهید . و در roll up   گزینه sum را انتخاب نمائید.

3-   مرحله بعد بایستی فیل فیزیکی واقعی را ایجاد نمائید. حال  number3  را ایجاد کرده و نام آنرا %act.phy مینامیم . و این فرمول را در قسمت فرمول بنویسید : w.f *phy . comp/100 منظور از phy. Comp  فیلد مربوط به خود نرم افزار است که بایستی آنرا اضافه نمایید.

توضیح بیشتر : با این روش شما هم قادر به درصد فیزیکی برنامه ای و واقعی و هم بدست آوردن تاخیرات وبه روز آوری پروژه خواهید بود .

حال به یک مطلب دیگه اشاره کنم فرض کنیم شما تو یه پروژه قراره مثلا 1000 متر کار بشه و شما 10 تا فعالیت دارین پس باید ببینید که در فعالیت چند متر کار میشه که  این رو به درصد بیان کنید چون شما با درصد انجام کار سروکار دارین نه متراژ وحجم کار. پس اول برای هر فعالیت وزن آنرا بدست آورید و بعد به وارد کردن واقعیات بپردازید.

 

روشهای بروز رسانی برنامه زمانبندی در نرم افزار های کنترل پروژه معمولا به ثبت تاریخهای Actual Start  و Actual Finish  ، ثبت درصد پیشرفت و بروز رسانی Resource  ها محدود می شود . ولی زمانی که درصد پیشرفت فیزیکی و وزن دهی به میان می آید قضیه کمی پیچیده تر می شود .

اکثردوستان برای حل این مشکل و بدست آوردن درصد پیشرفت فیزیکی از دو روش استفاده می کنند.

1-در روش اول جدول Weight Factor   ها در نرم افزار اکسل تهیه می شود و برای هر فعالیت یک وزن ریالی یا زمانی یا ترکیبی از ریالی- زمانی (مثلا 60 در صد ریالی و 40 در صد زمانی ) در نظر گرفته می شود. پس از ثبت درصد پیشرفت در نرم افزار بایستی در صد پیشرفتهای فیزیکی نیز مجددا در این فایل اکسل و در مقابل هر فعالیت پبت گردد و با فرمول دهی کردن به این کاربرگ اکسل در صد پیشرفت برای Summary  ها و در نهایت کل پروژه بدست آید. مشکل بزرگ این روش همان مشکل بودن کار و دوباره کاری در ثبت درصد های پیشرفت می باشد.

2-در روش دوم یک Resource  مجازی به عنوان Weight Factor  تعریف می شود و به تمامی فعالیتهای پروژه تخصیص داده می شود.در این  مجازی Budgeted Unit   هر فعالیت درحقیقت نشان دهنده میزان Weight Factor  این فعایت می باشد.پس از بروز رسانی و ثبت Actual Unit  برای هرفعالیت در صد پیشرفت Resource  در حقیقت در صد پیشرفت پروژه را نشان می دهد . ولی این روش نیز با مشکلاتی در زمان بروز رسانی مواجه می باشد .مثلا حتما باید تنضیماتی رو که میگه هر زمان Resource  بروز رسانی شد Activity  هم بروز رسانی شود رو بردارید وگرنه فعالیت شما ناخواسته بروز رسانی می شود.

فکری که به نظر بنده در خصوص وزن دهی و بدست آوردن در صد پیشرفت فیزیکی باوزن دهی هزینه ای در نرم افزار Primavera Enterprise 5  رسید استفاد ه از Expense   ها بود.(Expense در حقیقت منبعی است که در هیچ کدام از 3 دسته Labor و Nonlabor  و Material  نمی گنجد . یک نوع منبع با نوع نامشخص ) در فایل ضمیمه مقاله میتوانید شرح مفصلی از چگونگی انجام این کار روببینید.

خوشحال میشم اگه دوستان نظر اتشون رو در رابطه با استفاده از این روش بگن تا من هم از تجربیات شما استفاده کنم.نوشته شده توسط الیاس گول وند در |  لینک ثابت   • 

90/04/11

کلیات دانش مدیریت پروژه

انجمن مديريت پروژه كه انجمن حرفه‏اي و تخصصي مديران پروژه به شمار مي‏آيد هشت زمينه آگاهي را مشخص كرده است كه لازم است هر مدير پروژه با آنها تا حدودي آشنا باشد تا بتواند در كار خود مؤثر باشد. هشت زمينة مورد نظر عبارتند از:
1- مديريت زمان‏بندي/زمان؛ يعني مديريت پروژه به منظور تحقق اهداف زماني. اين موضوع معمولاً متضمن  استفاده از روش مسير بحراني و يا زمان بندهاي گانت است.
2-  مديريت هزينه: روشهاي مورد استفاده به منظور اجراي پروژه با بودجة مقرر آن

دو روش فوق مهمترین عوامل موجود در روش برنامه ریزی و کنترل پروژه می باشند

3- مديريت كيفيت: استفاده از ابزارها و شيوه‏هاي مديريت كيفيت كلي و زمينه‏هاي مربوطه در مديريت پروژه‌ها به منظور تضمين انجام درست و مقتضي كار
4-  منابع انساني: مديريت جنبة انساني پروژه‏ها متضمن پرداختن به رفتار افراد سهيم در اجراي پروژه و همچنين جزء اداري نيروي انساني است كه مشتمل است بر حقوق و مزايا، پيروي از مقررات دولتي در ارتباط با اقتضائات فرصتهاي اشتغال برابر و غيره
5-  قرارداد/تداركات: مدير پروژه بايد بتواند نسبت به تأمين مواد و اجناس مورد نياز اقدام كند. علاوه بر اين هنگامي كه پيمانكاران بيروني (خارج از پروژه) بخشي از كار پروژه را انجام مي‏دهند ممكن است نياز به عقد قرارداد باشد.
6- ارتباطات: اين موضوع متضمن داشتن مهارتهاي مناسب است. به منظور برقراري ارتباط با افراد  مورد نظردر زمان مقتضي با به كارگيري روش مناسب گاهي ارتباطات مكتوب مناسبت دارد و در اوقاتي ديگر تنها ارتباطات رودررو بايد به كار گرفته شوند.
7- مديريت محدوده: محدوده پروژه‏ همان مقدار كاري است كه انجام مي‏شود. تغييرات محدوده‏اي خارج از اختيار، معمولاً به قحطي از هزينه و زمان‏بندي منجر مي‏شوند و هزينه و زمان پروژه را بيشتر مي‏كنند. مديران پروژه بايد بدانند  چگونه محدودة كار را اداره كنند تا از چنين پيامدهايي پرهيز شود.
8-  مديريت ريسك: قانون مورفي مي‏گويد كه هر آغاز غلط به پايان غلط منتهي خواهد شد. اين موضوع محققاً در پروژهها مصداق دارد و ناتواني در اداره و مديريت مخاطرات مي‏تواند منجر به مصايب شود. بحث مفصل پيرامون همة اين زمينه‏ها خود به كتابي بزرگتر از اين نياز دارد، بنابراين از برخي از مواد فوق به اجمال بحث خواهد شد.

نوشته شده توسط الیاس گول وند در |  لینک ثابت   • 

90/03/04

نمونه چارت سازمانی سیویل

هر ارگان ، اداره ، شرکت یا سازمانی ، چه دولتی و چه خصوصی ، دارای ساختار مشخصی در بین اجزای خود است . دارای یک نفر به عنوان مدیر یا مدیر عامل که رهبری و اداره اجزای این سازمان را در دست دارد . این مدیر دارای چند نفر سرپرست زیر مجموعه خود است و ایشان نیز به نوبه خود دارای تشکیلات زیر مجموعه می باشند . این ساختار را چارت سازمانی این تشکیلات می نامند .

 به هر یک از گزینه های چارت سازمانی ، پست سازمانی گفته می شود  چارت سازمانی با توجه به نوع و ماهیت هر سازمانی متفاوت می باشد

در پروژه چارت سازمانی معمولا توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه (پس از تایید مدیریت پروژه و سرپرست کارگاه )تهیه میگردد

در زیر نمونه هایی از چارت سازمانی آورده شد امیدوارم مفید واقع گردد.

http://ppc-mis.persiangig.com/chart.rar

نوشته شده توسط الیاس گول وند در |  لینک ثابت   •